Tysk Spets/Kleinspitz

Rettx Just Like Heartbreak Hotel - Jojo

Svensk Utställningschampion

Ögonlyst - ua  Patellaundersökt - ua

Slutmätt 26 cm

e. SE UCH Percy Kaveta Bohemia

u. Ante Poire Rose Queen