Bjønnbekkmoras The

Baby Trixie - Molly


Svensk Utställningschampion

Norsk Utställningschampion

Dansk Utställningschampion

En liten uppfödning av Kleinspitz & Mittelspitz

Kira är konstaterat dräktig och beräknas

valpa vecka 50


Viveka Braskén